Arvot

Rakennusurakat toteutetaan yrityksemme arvojen mukaan. Asiakasta kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan asiakkaan toiveet laadusta tinkimättä.  Laadusta huolehditaan läpi koko projektin ajan ja varmistetaan että laatu säilyy koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tämä varmistetaan mm. elementtirakentamisella, jolloin rakentaminen toteutetaan hyvin pitkälle vietynä eri säävaihteluilta suojassa. Projektit toteutetaan aina aikataulussa kustannustehokkaasti. Asiakas saa sovitun ratkaisun sovitussa aikataulussa kiinteällä hinnalla.
Hymora Oy:n arvoihin kuuluu myös työyhteisöstä huolehtiminen. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu edustaa Hymora Oy:n arvoja ja vastaavasti yrityksen johto huolehtii, että työyhteisö toimii ja voi hyvin. Molemminpuolinen luottamus takaa että laatu säilyy, aikataulut pitää ja asiakas on tyytyväinen. Yrityksemme on luotettava kumppani ja vaalimme yrityksessämme arvoketjun jokaista osaa arvostaen monipuolisesti eri sidosryhmiä.